• Termalle Gelen Sağlık

  • Termalle Gelen Sağlık

  • Termalle Gelen Sağlık

ESKTUD.

Amacımız; Eskişehir destinasyonunda yer alan nitelikli sağlık kuruluşlarını, termal tesislerini Dünya’ya tanıtmak ve sürdürülebilir alternatif turizm ekonomisi yaratarak yerel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunmaktır.

Bize Ulaşın

ESKİŞEHİR SAĞLIK TERMAL ALTERNATİF TURİZM DERNEĞİ

Derneğimizin genel kurul toplantısının 10.05.2023 Çarşamba günü saat 13:30’da Sazova Mah. Doğanay sok no:1 Tepebaşı Eskişehir adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması veya ertelenmesi halinde 24.05.2023 Çarşamba günü aynı yer ve saatte ve gündem ile üyelere derneğin mesaj web yoluyla duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
YÖNETİM KURULU


GÜNDEM

1) Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması
2) Başkanın açılış konuşması
3) Divan heyetinin seçilmesi
4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması
5) Yönetim Kurulunun İbrası
6) Dernek Organlarının Seçilmesi
7) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi
8) KapanışMisyon & Vizyon

ESKTUD

Eskişehir Sağlık, Termal, Alternatif Turizm Derneği (ESKTUD) kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğin amacı; Eskişehir destinasyonunda yer alan nitelikli sağlık kuruluşlarını, termal tesislerini Dünya’ya tanıtmak ve sürdürülebilir alternatif turizm ekonomisi yaratarak yerel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunmaktır.

sign Uzm. Dr. Türkan TÜNERİR Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Kurucu Başkan

Termal Sağlık Turizmi

ESKTUD

Bedensel sağlık, ruhsal dinlenme için insan sağlığına olumlu katkısı bulunan fizik tedavi, egzersiz gibi daha örnekleri çoğaltılabilecek birçok tedavi çeşidinin doğal termal suların olduğu bölgede gerçekleştirilmesi termal sağlık turizmi olarak adlandırılır.

Tüm Çözümler