Eskişehir Sağlık, Termal, Alternatif Turizm Derneği (ESKTUD) kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğin amacı; Eskişehir destinasyonunda yer alan nitelikli sağlık kuruluşlarını, termal tesislerini Dünya’ya tanıtmak ve sürdürülebilir alternatif turizm ekonomisi yaratarak yerel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunmaktır.

Eskişehir Health, Thermal and Alternative Tourism Association (ESKTUD) is a nonprofit civil society organization. The purpose of the Association; Eskişehir destination includes qualified Health, Institutions, Thermal Facilities and to introduce unique natural, cultural riches to the world and to support local and country development by creating a sustainable alternative tourism economy.

  • slide

Misyon & Vizyon

ESKTUD


Eskişehir Sağlık, Termal, Alternatif Turizm Derneği (ESKTUD) kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğin amacı; Eskişehir destinasyonunda yer alan nitelikli sağlık kuruluşlarını, termal tesislerini Dünya’ya tanıtmak ve sürdürülebilir alternatif turizm ekonomisi yaratarak yerel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunmaktır.

sign Uzm. Dr. Türkan TÜNERİR Kurucu Başkan